شرایط شرکت در قرعه کشی بزرگ ال جی

✅ خرید یکی از گوشی های ال جی از وبسایت  فروشگاه و یا نماینده های فروش منتخب در همه ی شهرها

✅ ثبت گوشی در وبسایت رسمی فروشگاه lgmobilemarket.com

✅ تاریخ خرید می بایست در بازه 26 دی ماه 14 فروردین  باشد
✅ شماره بلیط قرعه کشی  شماره سریال دستگاه ( IMEI پانزده رقمی روی جعبه دستگاه) می باشد

✅ در هنگام قرعه کشی جعبه دستگاه و فاکتور خرید الزامی میباشد.
✅ الزاما مشتریانی که در وبسایت ثبت نام نموده اند در قرعه کشی شرکت مینمایند.

قرعه کشی ال جی

فرم قرعه کشی